کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تحلیل این‌همانی شخصی در دنیا و آخرت در فلسفه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 22، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 105-128

10.30497/prr.2024.244774.1847

منصور ایمانپور


تبیین مسئله فلسفی دعای مستجاب بر اساس مدل استجابت انکشافی

دوره 21، شماره 2، مهر 1402، صفحه 1-24

10.30497/prr.2023.243422.1787

وحیده فخار نوغانی؛ امیر راستین طرقی


چرا معجزه راه مناسبی برای اثبات صدق دعوی نبوت نیست؟ (با نگاهی به دیدگاه غزالی، ابن‌رشد و ملاصدرا)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 145-165

10.30497/prr.2022.243167.1774

سعید انواری


شناخت بی‌واسطه از خداوند در اندیشۀ اسپینوزا و ملاصدرا

دوره 20، شماره 2، مهر 1401، صفحه 243-266

10.30497/prr.2022.242778.1756

سیدمصطفی موسویان؛ محمد سعیدی مهر


نظریه اتحاد عمل و عامل و معمول و نقش آن در تبیین رابطه خودپرستی و خداپرستی

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 165-172

10.30497/prr.2022.76224

محمدکاظم فرقانی


ارزیابی ایراد کانتوری پاتریک گریم به علم مطلق الهی با تکیه بر دیدگاه پلانتینگا و ملاصدرا

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 23-48

10.30497/prr.2022.240294.1657

ملیحه آقائی؛ سید احمد فاضلی؛ زهرا خزاعی


تبیین وجودی ملاصدرا از علم و نتایج آن در تبیین علم الهی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 137-158

10.30497/prr.2021.241056.1683

مژگان فتاحی؛ علی ارشد ریاحی؛ حمیدرضا شاکرین


بازخوانی اصول انسان شناختی در نظریه‌ی معاد جسمانی ملاصدرا

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 155-175

10.30497/prr.2019.2488

محمدکاظم فرقانی؛ مجید تقی نجات؛ امیر حسین سلیمانی


تحلیل مفهوم حشر در فلسفۀ ملاصدرا و نسبت آن با مفهوم دینی حشر

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 173-189

10.30497/prr.2017.1971

محمد مهدی مشکاتی؛ علی زمانی خارائی


الهیات تمثیلی یا الهیات تشکیکی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 69-89

10.30497/prr.2016.1846

افلاطون صادقی


رابطۀ زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 165-182

10.30497/prr.2016.1850

وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


تأملی در سازگاری درونی اندیشۀ فلسفی ملاصدرا دربارۀ شناخت انسان از خداوند

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 131-148

10.30497/prr.2015.1637

محمدکاظم فرقانی؛ علی غزالی فر


تبیین فلسفی کلام الهی از نظرگاه ملاصدرا

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 109-132

10.30497/prr.2015.1590

محسن پیرهادی؛ محمدرضا کریمی والا


نقشِ دین در شکل گیری حکمت متعالیه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 5-24

10.30497/prr.2014.1537

سید میثم بهشتی نژاد


تحلیل انتقادی نظریۀ لین رادر بیکر در تبیین رستاخیز با رویکرد اجمالی به حکمت متعالیه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 127-148

10.30497/prr.2014.1542

رستم شامحمدی؛ علی سنایی


علم قبل از ایجاد خداوند به اشیاء؛ برتری دیدگاه علم بلا معلوم بر نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 165-188

10.30497/prr.2014.1544

نعیمه معین الدینی؛ علی اکبر نصیری


تحلیل انتقادی دیدگاه مدرّس زنوزی درباره معاد جسمانی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 5-24

10.30497/prr.2013.1412

ابوالفضل کیاشمشکی


بررسی انتقادی دیدگاه ملاصدرا در تبیین سازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 97-116

10.30497/prr.2013.1417

توکّل کوهی گیگلو


تحلیل دیدگاه ملاصدرا دربارة سعادت در پرتو حرکت جوهری

دوره 10، شماره 2، آبان 1391، صفحه 29-46

10.30497/prr.2013.1335

حسین هوشنگی؛ مهران رضائی


نقش عوامل معنوی در معرفت با تکیة بر قوة وهم از نگاه ملاصدرا

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 5-22

10.30497/prr.2012.1052

رضا محمدزاده؛ عباسعلی منصورری


مقایسه احد در فلسفه افلوطین و واجب الوجود در فلسفه ملاصدرا

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 5-27

10.30497/prr.2012.1038

رضا اکبریان؛ طیبه کرمی


روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 107-126

10.30497/prr.2012.1123

جهانگیر مسعودی؛ محمد سهیلی


دین و حسن و قبح افعال در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 33-51

10.30497/prr.2012.1109

حسین هوشنگی؛ احمدرضا احمدی دارانی


تاثیر فضایل و رذایل اخلاقی در معرفت الهی از دیدگاه ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 77-100

10.30497/prr.2012.1115

جواد دانش


ملاصدرا و شناخت هستی، راهی نو در پاسخ به پرسش بنیادین هایدگر

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 33-50

10.30497/prr.2012.1127

زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان