راهنمای نویسندگان

 

ضمن سپاس از شما فرهیخته محترم جهت ارسال مقاله ارزشمند خود به این مجله توجه شما را به این دو نکته جلب می کنیم:

 

نکته اول: ضروری است که مولفان محترم قبل از ارسال مقاله حتما بخش راهنمای نگارش را که در ادامه همین صفحه آمده است مطالعه فرمایند و بعد از ثبت نام در سامانه در بخش مربوط به ارسال مقاله، حتما چهار فایل زیر را ارسال نمایند

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که بعد از ثبت نام در سامانه در بخش مربوط به ارسال مقاله، حتما چهار فایل زیر را ارسال نمایند

  1.  فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان: برای این منظور در قسمت اضافه کردن فایل ها عنوان "فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)" انتخاب شود. اسم نویسنده یا نویسندگان مقاله از این فایل حتما حذف شده باشد زیرا داوری مقالات در این مجله با حذف نام نویسنده یا نویسندگان مقاله انجام می شود.
  2. فایل اصل مقاله با ذکر نویسندگان: برای این منظور در قسمت اضافه کردن فایل ها عنوان "مشخصات نویسندگان" انتخاب شود. نویسندگان محترم توجه فرمایند که ترتیب نویسندگان و نیز نحوه ذکر مشخصات علمی مشابه راهنمای نویسندگان باشد. 
  3. فایل تعهد نامه: برای این منظور در قسمت اضافه کردن فایل ها عنوان تعهد نامه انتخاب شود. سپس تصویری از فایل امضا شده در سامانه بارگذاری گردد

   4. فایل عدم تعارض منافع: برای این منظور در بخش اضافه کردن فایل ها، فایل های تکمیلی را انتخاب کرده و تصویری از کاربرگ عدم تعارض منافع را که امضا کرده اید در سامانه بارگذاری نمایید

نکته دوم: اطلاعات ذکر شده در نامه ارسالی را دقیقا در سامانه به زبان فارسی و انگلیسی وارد نمایید. از ذکر موارد ناقص مثل عضو هیات علمی خود داری کنید. این مطلب را خصوصا در بخش "سمت" در سامانه رعایت کنید. مثلا : استادیار گروه ....، دانشکده....، دانشگاه ....، تهران، ایران. 

برای این منظور به یکی از آخرین مقالات بارگذاری شده در سامانه مراجعه کرده و اطلاعات خود را مطابق آن وارد نمایید

 

مقالاتی که این دو نکته در خصوص آنها رعایت نشده باشد عودت داده می شوند تا اصلاح صورت گیرد و این مسئله باعث تاخیر در مسیر داوری می شود.

 

راهنمای نگارش مقالات

از نویسندگان محترم، تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوه‌نامه نیست خودداری فرمایند. صرفاً مقالاتی در نوبت ارزیابی قرار می‌گیرند که مطابق شیوه‌نامه نگاشته شده باشند.

1. نظام ارجاع‌دهی در پژوهشنامۀ فلسفۀ دین مطابق شیوه‌نامۀ شیکاگو (ویرایش شانزدهم) و به صورت درون‌متنی است. کسانی که مایل‌اند از افزونۀ ارجاع‌دهی مایکروسافت وُرد استفاده کنند باید از استایل (Chicago (Sixteenth Edition بهره بگیرند. لطفاً برای موارد خاص به شیوه‌نامۀ شیکاگو مراجعه شود، اما برخی از موارد عمومی در قالب مثال در زیر آمده است:

شکل کلی ارجاع در متن مقاله: (نام خانوادگی سال انتشار، صفحه)، مانند (طباطبایی ۱۳۶۹، 83) یا (Plantinga 1998, 71-72).

- آثاری که چند جلد دارند: (طباطبایی 1374، ۳: ۲۵)

- آثاری که دو نویسنده دارند: (احمدی و وکیلی 1392، 26)

- آثاری که بیشتر از دو نویسنده دارند: (احمدی و دیگران 1394، 45)

- چند ارجاع در کنار هم: (احمدی 1392، 24؛ ذاکر 1375، ۳: ۲۸)

- تکرار ارجاع: همانند بار اول بیان ‌شود و از به کار بردن کلمات «همان»، «پیشین» و... (Ibid, …) اکیداً خودداری شود.

- چند اثر از یک نویسنده در یک سال: با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار آثار از یکدیگر متمایز شوند، مانند (طباطبایی 1376ـ‌الف، 26؛ Plantinga 1998b, 58)

2. در پایان مقاله، فهرستی الفبایی از منابع فارسی و لاتین (کتاب‌نامه) به ‌صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

کتاب: نام خانوادگی، نام. سال انتشار. نام کتاب. شمارۀ چاپ یا ویراست. ترجمۀ نام و نام خانوادگی مترجم. جلد x. محل انتشار: نام ناشر.

مثال: هارت‌ناک، یوستوس. 1351. ویتگنشتاین. ترجمۀ منوچهر بزرگمهر. تهران: خوارزمی.

Nozick, Robert. 1981. Philosophical Explanations. Oxford: Oxford University Press.

مقالۀ مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی، نام. سال انتشار. «عنوان مقاله». نام نشریه شمارۀ پیاپی نشریه.

مثال: موحد، ضیاء. 1376. «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید». فصل‌نامۀ مفید 10.

Shapiro, Stewart. 2002. "Incompleteness and inconsistency." Mind 444.

مقالۀ مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف‌ها: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. «عنوان مقاله». در نام کتاب، نام ویراستار. محل انتشار: نام ناشر.

مثال: بینا مطلق، محمود. 1382. «فلسفه زبان در کراتیل افلاطون». در مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا، جلد ۷. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

Rickman, H. P. 1972. "Dilthey." in The Encyclopedia of Philosophy, by Paul Edwards (ed.). New York: Macmillan Publishing Company.

**با توجه به نمایه سازی نشریه در نمایه های بین المللی، لازم است منابع غیرلاتین مقالات پذیرش شده ترجمه یا نویسه گردانی (transliteration) شود؛ بدین صورت که اگر منبع جزو منابع کهن و یا کلاسیک است، عنوان اثر نویسه گردانی شده و در انتها زبان اصلی منبع در قلاب ذکر می گردد. مثال:

Shirazi, S. M. (Mulla Sadra). 1981. Al-Ḥikma al-mutaʿāliya fi-l-asfār al-ʿaqliyya al-arbaʿa. third edition. Beirut: Dar al-ʾIḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī. [In Arabic]

اگر منبع جزو منابع معاصر است، عنوان اثر به انگلیسی ترجمه و  در انتها زبان اصلی منبع در قلاب ذکر می گردد. مثال:

[Khosropanah, Abdolhossein. 1388 SH. Sadrian Epistemological System. Tehran: Research Institute for Islamic Culture and Thought. [In Persian

پس از تکمیل ترجمه و نویسه گردانی منابع غیر لاتین، همه منابع (لاتین و غیرلاتین) ذیل عنوان References به صورت الفبایی در پایان مقاله (پیش از یادداشت ها) آورده می شود. پژوهشنامه فلسفه دین در نویسه گردانی از شیوه نامه IJMES تبعیت می کند. با توجه به ضرورت یکدست بودن ترجمه ها و نویسه گردانی ها، این کار توسط نشریه انجام و هزینه آن از نویسندگان دریافت می گردد.

3. تمام توضیحات اضافی و همچنین معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات (در صورت لزوم) با عنوان «یادداشت‌ها» در انتهای متن مقاله آورده شود. شیوۀ ارجاع‌دهی در یادداشت‌ها نیز مانند متن مقاله باشد.

4. چکیده‌ای حداقل دارای 150 و حداکثر دارای 250 واژه و دربردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژه‌های کلیدی (حداقل 3 و حداکثر 5 واژه)، همراه مقاله باشد.

5. ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌ها بعد از تأیید اولیۀ مقاله دریافت می‌شود و نیاز به ارسال آن در ابتدا نیست.

6. با توجه به نمایه شدن مجله در برخی سامانه های بین المللی لازم است که چکیده انگلیسی دقیق و قابل فهم برای مخاطب بین المللی نوشته شود. در صورتی که چکیده این ویژگی را نداشته باشد، ترجمه علمی توسط مجله صورت گرفته و هزینه آن دریافت می شود.

7. مقاله در قطع A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط ورد با فرمت doc یا docx تنظیم شود. متن مقاله با قلم IRLotus14 (لاتین(Times New Roman 11  و یادداشت‌ها و کتاب‌نامه با IRLotus12 (لاتین(Times New Roman 9  حروف­چینی شود.

8. عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.

9. در مقالات کوتاه، حجم مقاله، به صورت تقریبی بین 1500 تا 3000 کلمه و در سایر مقالات بین 4500 تا 8000 کلمه باشد.

10. مقالۀ ارسالی نباید در هیچ مجلۀ داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

11. پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت)، در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.

12. مجله از مقالاتی که حاوی نقد مقالات قبلی باشند استقبال می کند. این گونه مقالات، مطابق مرسوم داوری شده و بعد از پذیرش در اولویت انتشار قرار می گیرند.

13. حقوق مادی مقالات متعلق به مجله پژوهشنامه فلسفه دین است و نویسندگان برای انتشار مقاله خود در مجموعه مقالات نیازمند داشتن اجازه کتبی از مجله هستند