تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
امور علمی و تحریریه: دانشکدۀ الهیّات، معارف اسلامی و ارشاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی
تلفن: 5-88094001 ، داخلی 396
تلفن مستقیم: 88385820 

رایانامه: PRRJ@isu.ac.ir 

PRRJ.ISU@gmail.com