پذیرش مجله پژوهشنامه فلسفه دین در philpapers

به اطلاع همه اساتید و دانشجویان محترم که با مجله پژوهشنامه فلسفه دین همکاری می کنند می رساند که خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده مجله پژوهشنامه فلسفه دین در سامانه philpapers.org که اختصاص به معرفی کارهای پژوهشی در عرصه جهانی فلسفه دارد پذیرفته شده است. در حال حاضر دو شماره از مجله در این سامانه قابل دسترس است. امیدواریم با پیگیری های بعدی بتوانیم سایر شماره های مجله را نیز در این سامانه قرار دهیم. برای دسترسی به این آدرس مراجعه نمایید

https://philpapers.org/pub/178422/2016