پرسش‌های متداول

آیا برای داوری و پذیرش مقاله هزینه ای از نویسندگان دریافت می شود.

خیر. هزینه ای برای ارسال، داوری و پذیرش مجله دریافت نمی شود. در صورتی که مقاله منتشر شود و نویسنده خواستار نسخه چاپی مجله باشد قیمت مجله همراه با هزینه پست پیشتاز دریافت خواهد شد.