پذیرش مجله پژوهشنامه فلسفه دین در Philosopher's Index

به اطلاع اساتید معظم و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی می رساند که مجله پژوهشنامه فلسفه دین جهت نمایه شدن در یکی از مهم ترین نمایه های مجلات فلسفی در جهان یعنی Philosopher's Index پذیرفته شد. این پایگاه مجله پژوهشنامه فلسفه دین را از شماره 25 نمایه خواهد کرد. این موفقیت را به تمام اهالی فلسفه تبریک گفته و امیدواریم که بتوانیم نقش خود را در معرفی اندیشه های مطرح در حیطه فلسفه دین به ویژه دیدگاه های فیلسوفان مسلمان، به خوبی ایفا کرده و خدمتگزاران خوبی برای تمامی عزیزان باشیم

لازم به ذکر است که با کسب این امتیاز، مقالات مجله از شماره 25 در سه پایگاه علمی  ebsco, proquest , ovid در دسترس خواهند بود.