روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترا، مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی

چکیده

بحث­ها و نوآوری‌های کلامی ملاصدرا، هر چند در قالب­های رایج کلامی صورت نپذیرفته، اما تحوّلی عظیم در مسائل کلامی به وجود آورد. گذشته از آن، می‌توان گفت مهم­تر از دست­آوردهای کلامی صدرالمتألهین، روش وی در دست­یابی به این نتایج است؛ هر چند که توجّه بسیارِ خوانندگان آثار ملاصدرا به دست­آوردهای محتوایی اندیشة او، مانع گردید که روش او در دست­یابی به این نتایج، به نحو شایسته­ای مورد عنایت و الگوبرداری قرار گیرد.
بررسی روش صدرالمتألهین در دست­یابی به نوآوری­های کلامی، می‌تواند عامل پویایی و تحوّل کلام در عصر حاضر باشد؛ اما آن، مستلزم چارچوبی مفهومی است که در عین استواری و اعتبار، از گستردگی و شمول لازم نیز برخوردار باشد. در این نوشتار، با بهره‌گیری از برخی نظریه­های ویژه در دانش هرمنوتیک (به طور مشخص، نظریة معروف قوس هرمنوتیکی با قرائت پل ریکور) و تبیین چارچوب مفهومی مناسب، روش کلامی صدرالمتألهین مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mῡlla Ṣadrā And Shia Theology

نویسندگان [English]

  • jahangir masuodi 1
  • mohammad soheili 2

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید