دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، اردیبهشت 1397 
ماهیت برهان از دیدگاه ماورودس و مواجهه معرفت‌شناختی با برهان‌های اخلاقی در اثبات وجود خداوند

صفحه 1-18

10.30497/prr.2018.2326

محمد سعید اکبری دهقان؛ نعیمه پورمحمدی


رویکرد مصالحه‌گرایانه به چالش اختلاف‌نظر دینی

صفحه 19-40

10.30497/prr.2018.2350

غزاله حجتی


خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا

صفحه 41-64

10.30497/prr.2018.2330

اعظم السادات حسینی حسین‌آباد؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی


علل ناکارآمدی نظام‌های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئلۀ شر از دیدگاه دیوید گریفین

صفحه 65-86

10.30497/prr.2018.2329

هاجر دربندی داریان؛ اعظم قاسمی؛ مالک شجاعی جشوقانی


جایگاه «امر پیشاتجربی» در دین‌شناسی و عرفان‌شناسی رودولف اوتو

صفحه 87-107

10.30497/prr.2018.2327

اکرم ابراهیمی؛ انشاالله رحمتی


ارزیابی نظریۀ شوپنهاور دربارۀ معنای زندگی

صفحه 109-126

10.30497/prr.2018.2351

یداله رستمی


نظریۀ ابن‌سینا دربارۀ علم خداوند به جزئیات: بررسی تفسیر مایکل مارمورا

صفحه 127-150

10.30497/prr.2018.2340

امیرحسین زادیوسفی؛ محمد سعیدی مهر؛ حسین زمانیها


هستی‌شناسی نیوتن و پیامدهای الهیاتی آن

صفحه 151-172

10.30497/prr.2018.2334

مصطفی شعبانی؛ ایرج نیک سرشت؛ ابوالفضل کیاشمشکی


فضیلت پایه و پایگی صدق در اخلاق عرفانی

صفحه 173-195

10.30497/prr.2018.2335

سید احمد فاضلی


نقش ضرورت در مواجهه با مسئلۀ شر در فلسفۀ افلاطون

صفحه 197-210

10.30497/prr.2018.2336

محمد فیروزکوهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس

صفحه 211-224

10.30497/prr.2018.2338

سیدامیررضا مزاری؛ جهانگیر مسعودی


بررسی انتقادی راه‌حل‌های مسئله شرّ بر اساس رویکرد نوتومیستی برایان دیویس

صفحه 225-247

10.30497/prr.2018.2328

ذوالفقار ناصری؛ منصور نصیری