دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-245 
شواهد کشف‌باوری معنای زندگی در دیدگاه طباطبایی

صفحه 1-23

10.30497/prr.2017.1905

میثم امانی


زبان دین از دیدگاه غزالی

صفحه 25-46

10.30497/prr.2017.1906

محمد توکلی پور؛ امیر عباس علیزمانی؛ علیرضا پارسا؛ ناصر محمدی


ارزش معرفت‌شناختی تجربۀ دینی: دیداری دوباره با سی. دی. براد

صفحه 47-67

10.30497/prr.2017.1907

غزاله حجتی


معرفت‌شناسی گواهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

صفحه 69-82

10.30497/prr.2017.1908

عباس دهقانی نژاد


معیت سرمدی خداوند و علم مطلق

صفحه 83-103

10.30497/prr.2017.1909

انشاءالله رحمتی


کتاب جامعه و معنای زندگی از نگاه پیتر کریفت

صفحه 105-122

10.30497/prr.2017.1910

سیده زهرا رشیدی فرد؛ محسن جوادی


طراحی هوشمند: طرح و بررسی دیدگاه الیوت سوبر

صفحه 123-148

10.30497/prr.2017.1911

روزبه زارع؛ فرح رامین


معرفت‌شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی

صفحه 149-162

10.30497/prr.2017.1912

کیهان سلطانیان؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر


الحاد جدید: چیستی، بنیان‌ها، و زمینه‌ها

صفحه 163-184

10.30497/prr.2017.1913

علی شهبازی؛ رسول رسولی پور؛ علی اله بداشتی


بررسی و تحلیل ارادهٔ الهی از دیدگاه میرداماد

صفحه 185-200

10.30497/prr.2017.1914

محمود صیدی؛ مصطفی موسوی اعظم


نظریۀ اصلاح‌شدۀ امر الهی: دیدگاه آدامز در باب رابطۀ امر الهی و الزام اخلاقی

صفحه 201-221

10.30497/prr.2017.1915

مهدی غفوریان؛ مسعود صادقی؛ مالک حسینی


بررسی دیدگاه ویلیام کریگ در باب مسئلۀ تقدیرگرایی کلامی

صفحه 223-245

10.30497/prr.2017.1916

عبدالرسول کشفی؛ متین طائفه رستمی