دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 42، مهر 1402، صفحه 1-262 
شناسنامه شماره

تبیین مسئله فلسفی دعای مستجاب بر اساس مدل استجابت انکشافی

صفحه 1-24

10.30497/prr.2023.243422.1787

وحیده فخار نوغانی؛ امیر راستین طرقی


یکسانی روش‌شناختی معرفت علمی و معرفت دینی و پیامدهای آن

صفحه 25-47

10.30497/prr.2023.243246.1781

شهرام شهریاری


دلایل غیرتوجیه‌بخش و ایراد شکاکیت در مصالحه‌گرایی

صفحه 49-60

10.30497/prr.2023.243446.1789

جلال عبدالهی


نقد و بررسی مبانی فلسفی نظریۀ «اِم» بر اساس فلسفه اسلامی

صفحه 61-82

10.30497/prr.2023.243048.1768

سید امین اله احمدیانی مقدم؛ محمد جعفری


«زن شدن» به مثابه «انکشاف خدا» در الهیات پسامسیحی مری دیلی

صفحه 83-104

10.30497/prr.2023.243492.1793

محمد تقی کرمی قهی؛ زهرا شریف


فطرت و جایگاه آن در تبیین معنای زندگی با تأکید بر نظر علامه طباطبایی

صفحه 105-120

10.30497/prr.2023.243545.1797

هادی سبزی؛ سید محمد علی دیباجی


مابعدالطبیعۀ عوام: پژوهشی در باب نقش دین در فلسفۀ شوپنهاور

صفحه 121-146

10.30497/prr.2023.243390.1786

امیرعباس سولی خانی؛ هدایت علوی تبار


تقریری جدید از نظریه فطرت با تأکید بر نظر مطهری و تحلیل انتقادی اشکالات

صفحه 147-168

10.30497/prr.2023.244181.1817

علیرضا فارسی نژاد؛ امید ارجمند


امکان متافیزیکی کارآمدی دعا

صفحه 169-190

10.30497/prr.2023.244008.1811

حمیده مختاری


بررسی و نقد مقاله سلز درباره عوالم پنجگانه زبانی در تبیین اتحاد عرفانی در اسلام

صفحه 191-208

10.30497/prr.2023.243758.1804

علیرضا کدخدایی؛ مهدی لک‌زایی


نگاهی انتقادی به استدلال‌های هاوکینگ بر مبنای مدل «بی‌مرز» علیه خداباوری

صفحه 209-238

10.30497/prr.2023.243487.1792

حامد منوچهری کوشا


تحلیل و بررسی دیدگاه ریچارد سوئینبرن در باب ’وحی گزاره‌ای‘

صفحه 239-262

10.30497/prr.2023.244258.1822

رضا نقوی