دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 41، فروردین 1402، صفحه 1-254 
شناسنامه

برنامه درسی بازنگری‌شده رشته فلسفه دین در مقطع کارشناسی ارشد: نقاط قوت و ضعف

صفحه 1-22

10.30497/prr.2022.242960.1763

مهدی ذاکری


ایمان به‌مثابه مخاطره اعتقادی : مقایسه دیدگاه جان بیشاپ و جان شلنبرگ در باب ایمان

صفحه 23-46

10.30497/prr.2022.242925.1761

کریم کرمی؛ سید امیر اکرمی


مطالعه انتقادی دیدگاه محقق اصفهانی درباره معاد جسمانی

صفحه 47-62

10.30497/prr.2022.242665.1751

محمود صیدی؛ محمدجواد پاشایی


بررسی رابطه دین و اخلاق از منظر سم هریس

صفحه 63-84

10.30497/prr.2022.242538.1741

مرتضی فقیهی فاضل؛ یوسف دانشور نیلو


توجیه و تثبیت اتحاد عاقل و معقول با انگاره تجسم اعمال در دیدگاه حکیم سبزواری و نقد ایرادها

صفحه 85-104

10.30497/prr.2022.241842.1710

محمدرضا ارشادی نیا


جایگاه تئودیسه لایب‌نیتس در اندیشه پیشانقدی کانت

صفحه 105-128

10.30497/prr.2022.242687.1752

زهرا فرزانگان؛ فرح رامین


کاهش رنج مؤمنان از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

صفحه 129-144

10.30497/prr.2022.242819.1757

عباس دهقانی نژاد؛ محمد مهدی دهقانی اشکذری


چرا معجزه راه مناسبی برای اثبات صدق دعوی نبوت نیست؟ (با نگاهی به دیدگاه غزالی، ابن‌رشد و ملاصدرا)

صفحه 145-165

10.30497/prr.2022.243167.1774

سعید انواری


مقایسه فهم عامه مردم از مسأله شرّ با فهم فیلسوفان بر اساس رویکرد فلسفه ی مبتنی بر آزمون

صفحه 167-185

10.30497/prr.2022.243200.1777

جلال پیکانی


نقد اخلاقی پاسخ‌های فلسفه‌ی اسلامی معاصر (علامه طباطبایی و شهید مطهری) به مسئله‌ی شر

صفحه 187-208

10.30497/prr.2022.243372.1785

زهرا یحیی‌پور؛ نعیمه پورمحمدی؛ مالک حسینی


سه ضرورت جدا‌ناپذیر در فلسفۀ شهاب‌الدین سهروردی و لیندا زگزبسکی

صفحه 209-234

10.30497/prr.2022.241859.1711

زهرا صادقی منش؛ سیدمحمدکاظم علوی؛ محمد کاظم علمی سولا


مولفه‌های کثرت‌گرایی دینی کیث وارد

صفحه 235-254

10.30497/prr.2022.242976.1764

پگاه جمشیدی؛ قدرت الله قربانی