دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 43، خرداد 1403، صفحه 1-270 
شناسنامه شماره

10.30497/prr.2024.77288


تحلیل علائم شناختی اختلال افسردگی با تأکید بر آرای صدرالمتألهین: مطالعه موردی احساس پوچی و اندوه

صفحه 1-23

10.30497/prr.2023.243180.1776

محمدجواد پاشایی؛ محمود خلیلیان شلمزاری


بررسی ربط و نسبت‌های مسئلۀ اختفای الهی و مسئلۀ شر

صفحه 25-42

10.30497/prr.2024.243347.1782

حسین خطیبی؛ امیرعباس علی زمانی؛ رسول رسولی پور


جایگاه رویکرد پدیدارشناختی در فهم تجربه دینی در تعلیم و تربیت

صفحه 43-58

10.30497/prr.2024.244438.1827

ندا محجل؛ محمد اصغری


بازخوانی مسئله شر و راه‌حل‌های آن در اندیشه علامه طباطبایی (ره) بر اساس سه نظریه معرفة النفس، نظریه اعتباریات و نظریه هبوط

صفحه 59-79

10.30497/prr.2024.244034.1812

مهدی سپهری


معجزه راهی مناسب برای اثبات پیامبری پیامبر: نقدی بر مقالۀ «چرا معجزه راه مناسبی جهت اثبات صدق دعوی نبوت نیست؟»

صفحه 81-104

10.30497/prr.2024.244468.1830

محمد حسین فاریاب


تحلیل این‌همانی شخصی در دنیا و آخرت در فلسفه ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه 105-128

10.30497/prr.2024.244774.1847

منصور ایمانپور


تبیین مؤلفه‌های معرفت‌شناختی و غیرمعرفت‌شناختی ایمان در اندیشۀ مسیحی

صفحه 129-152

10.30497/prr.2024.244646.1843

عاطفه مروی؛ عباس یزدانی


دین‌پژوهی شناختی و دشوارۀ تبیین

صفحه 153-176

10.30497/prr.2024.244904.1850

احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله


مقایسۀ میان وجهه‌نظرهای سهروردی و شلنبرگ در باب اختفای الهی

صفحه 177-198

10.30497/prr.2024.244439.1828

کاظم هانی


ارزیابی برهان حفظ شریعت در اثبات عصمت امامان از منظر متکلمین شیعه

صفحه 199-220

10.30497/prr.2024.244471.1831

حسن قنبری شیخ شبانی


کارکرد توحید در سبک زندگی

صفحه 221-248

10.30497/prr.2024.244671.1844

اسماعیل علی‌خانی


سنن الهی به مثابه قواعد قوام‌بخش در هستی جامعه و تبیین لوازم آن

صفحه 249-270

10.30497/prr.2024.244282.1829

احمد صادقی؛ محمدعلی عبداللهی