دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 37، اردیبهشت 1400، صفحه 1-276 
توجه در اندیشه سیمون وی

صفحه 1-28

10.30497/prr.2021.15057.1585

زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم؛ احسان ممتحن


پدیدارشناسی معنای زندگی در اندیشه هوسرل

صفحه 29-48

10.30497/prr.2021.239343.1618

علیرضا فرجی


نگاهی انتقادی به معرفت‌شناسی فضیلت به روایت لیندا زاگزبسکی: چند ایراد اولیه

صفحه 49-68

10.30497/prr.2021.239848.1638

اکرم عسکرزاده مزرعه


مسئلهٔ شر، خیر برتر، و اشکال اخلاقی

صفحه 69-92

10.30497/prr.2021.239960.1642

سید محسن اسلامی؛ محمد سعیدی مهر


انسان متعالی و رابطه عقل و ایمان از منظر کرکگور

صفحه 93-115

10.30497/prr.2021.240358.1659

متین السادات عرب زاده؛ ابوالقاسم فنائی


تحلیل و نقد دلایل امکان شناخت ذات الهی و راه حصول آن از منظر فخر رازی

صفحه 117-136

10.30497/prr.2021.240209.1649

امیرحسین منصوری نوری؛ عین اله خادمی؛ عبداله صلواتی


تبیین وجودی ملاصدرا از علم و نتایج آن در تبیین علم الهی

صفحه 137-158

10.30497/prr.2021.241056.1683

مژگان فتاحی؛ علی ارشد ریاحی؛ حمیدرضا شاکرین


آیا استدلال از طریق تنظیم ظریف خداباورانه است؟

صفحه 159-181

10.30497/prr.2021.241083.1686

محمدابراهیم مقصودی


دربارۀ چگونگی علم خداوند به شرطی‌های خلاف واقعِ آزادی

صفحه 183-205

10.30497/prr.2021.241053.1684

فریدالدین سبط؛ ابراهیم آزادگان؛ مهدی اصفهانی؛ اعظم قاسمی


گشایش معمای ایدۀ «خداباوری شهودی» و وجود پرشمار خداناباوران: پژوهشی در علوم شناختی دین

صفحه 207-226

10.30497/prr.2021.240612.1668

نعیمه پورمحمدی؛ میثم فصیحی رامندی


موجه بودن باور متداول به خداوند بر اساس معرفت‌شناسیِ مبتنی بر شنیده‌های اطمینان‌یافته

صفحه 227-246

10.30497/prr.2021.241376.1691

حمیدرضا آیت اللهی


رویکرد زیستی-تکاملی در مواجهه با ادیان: بررسی دیدگاه دیوید ویلسون

صفحه 247-268

10.30497/prr.2021.4721.1682

هاله عبدالهی راد