دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-180 
نظریه اعتبار – تفسیر در اندیشه علامه طباطبایی؛ مقدمه‌ای بر فلسفه الهی اسلام

صفحه 1-24

10.30497/prr.2015.1631

زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان؛ لطف الله نبوی


جایگاه معرفت‌شناختی انبیاء در سیر معرفتی انسان ها از دید غزالی: نقش تعلیمی

صفحه 25-46

10.30497/prr.2015.1632

میترا (زهرا) پور سینا


واقع‌گرایی در فلسفهٔ دین ویلیام جیمز

صفحه 47-70

10.30497/prr.2015.1633

عباس حاج زین العابدینی؛ محسن جوادی


از سازگارگرایی تا ضدسازگارگرایی خداباوری و تکامل داروینی: بررسی و نقد چهار دیدگاه

صفحه 71-88

10.30497/prr.2015.1634

سیّدحسن حسینی


دشواری‌های ابن‌سینا در پذیرش یا انکار معاد جسمانی

صفحه 89-110

10.30497/prr.2015.1635

فاطمه صادق زاده


وجود خدا و صرفه‌مندی اخلاق

صفحه 111-130

10.30497/prr.2015.1636

مسعود صادقی؛ اسدالله آژیر


تأملی در سازگاری درونی اندیشۀ فلسفی ملاصدرا دربارۀ شناخت انسان از خداوند

صفحه 131-148

10.30497/prr.2015.1637

محمدکاظم فرقانی؛ علی غزالی فر


بازخوانی مسئلۀ منطقی شر و تئودیسۀ مبتنی بر خیرهای برتر از سوئینبرن

صفحه 149-164

10.30497/prr.2015.1638

توکل کوهی گیگلو؛ جواد دانش