دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آبان 1386، صفحه 1-192 
وحی یا تجربه وجودی در فلسفه یاسپرس

صفحه 5-18

10.30497/prr.2012.1163

عبدالله نصری


تفاوت روش سهروردی و ملاصدرا در ابطال تناسخ

صفحه 19-37

10.30497/prr.2012.1164

اسکندر اسفندیاری؛ غلامحسین ابراهیمی دینانی


نیستی و کارکرد آن در مباحث الهیات در نگاه مولانا و مایستر اکهارت

صفحه 39-62

10.30497/prr.2012.1165

قاسم کاکایی


خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی

صفحه 67-82

10.30497/prr.2012.1166

علی اصغر مصلح


علل و انگیزه های دینی ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی در انکار اصالت وجود صدرایی

صفحه 83-94

10.30497/prr.2012.1167

سید صدرالدین طاهری؛ محسن مروی نام


نقد فلسفه اخلاق کانت از منظر واقع گرایی اخلاقی مک داول

صفحه 95-120

10.30497/prr.2012.1168

حسن میانداری


بررسی کلامی فلسفی مسئله حشر حیوانات

صفحه 121-148

10.30497/prr.2012.1169

سعید نظری توکلی


استعاره راه معرفت شناسی صدرایی و تبیین هستی شناختی سازمان

صفحه 149-148

10.30497/prr.2012.1170

علی اصغر پور عزت؛ سید محمد حسین هاشمیان