کلیدواژه‌ها = خدا
کارکرد توحید در سبک زندگی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 221-248

10.30497/prr.2024.244671.1844

اسماعیل علی‌خانی


«زن شدن» به مثابه «انکشاف خدا» در الهیات پسامسیحی مری دیلی

دوره 21، شماره 2، مهر 1402، صفحه 83-104

10.30497/prr.2023.243492.1793

محمد تقی کرمی قهی؛ زهرا شریف


امکان متافیزیکی کارآمدی دعا

دوره 21، شماره 2، مهر 1402، صفحه 169-190

10.30497/prr.2023.244008.1811

حمیده مختاری


فیزیک کوانتوم و فاعلیت خدا

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 111-134

10.30497/prr.2022.241837.1709

حمیدرضا شاکرین


چیستی و امکان کلام وجودی

دوره 18، شماره 2، آبان 1399، صفحه 27-50

10.30497/prr.2021.14432.1554

مهدی عباس‌زاده


دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 23-42

10.30497/prr.2019.2510

محمد اصغری


لوازم عقلانی اقبال به فلسفه تطبیقی دین

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 177-196

10.30497/prr.2019.2489

قدرت الله قربانی


هستی‌شناسی نیوتن و پیامدهای الهیاتی آن

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 151-172

10.30497/prr.2018.2334

مصطفی شعبانی؛ ایرج نیک سرشت؛ ابوالفضل کیاشمشکی


شناخت یقینی مبدأ هستی؛ بازخوانی دیدگاه میرداماد

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 71-102

10.30497/prr.2014.1540

سید محمد منافیان؛ نصرالله حکمت


جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 135-149

10.30497/prr.2013.1419

محمّد اصغری


بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 51-70

10.30497/prr.2012.1040

محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری


تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 131-153

10.30497/prr.2012.1044

علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی


تحلیل و نقد درون سیستمی جایگاه خدا در جهان شناسی پویشی وایتهد

دوره 6، شماره 2، آبان 1387، صفحه 45-70

10.30497/prr.2012.1151

رستم شامحمدی؛ حمیدرضا آیت اللهی


یقین عقلی و یقین ایمانی در اندیشه دکارت

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 69-82

10.30497/prr.2012.1144

حسن قنبری