کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
فطرت و جایگاه آن در تبیین معنای زندگی با تأکید بر نظر علامه طباطبایی

دوره 21، شماره 2، مهر 1402، صفحه 105-120

10.30497/prr.2023.243545.1797

هادی سبزی؛ سید محمد علی دیباجی


نقد اخلاقی پاسخ‌های فلسفه‌ی اسلامی معاصر (علامه طباطبایی و شهید مطهری) به مسئله‌ی شر

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 187-208

10.30497/prr.2022.243372.1785

زهرا یحیی‌پور؛ نعیمه پورمحمدی؛ مالک حسینی


بررسی معناشناسی فضایل و رذایل اخلاقی از منظر علامه طباطبایی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 239-258

10.30497/prr.2022.242190.1730

حسین احمدی


نقش نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) در تبیین صفت مالکیت خداوند

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 89-106

10.30497/prr.2020.75397

سحر صدری؛ کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ محمد سعیدی مهر


معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 2، آبان 1396، صفحه 1-21

10.30497/prr.2018.2112

مریم باروتی؛ قاسم کاکایی؛ رضا اکبریان


نظریه اعتبار – تفسیر در اندیشه علامه طباطبایی؛ مقدمه‌ای بر فلسفه الهی اسلام

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-24

10.30497/prr.2015.1631

زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان؛ لطف الله نبوی


رابطۀ اخلاق و دین در اخلاق فضیلت با تکیه بر نظرات اخلاقی علامه طباطبایی

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 51-72

10.30497/prr.2015.1587

غلامحسین خدری


تحلیل منطقی برهان صدیقین علامه طباطبایی و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 49-70

10.30497/prr.2014.1539

پیمان صفری؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر


موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 105-144

10.30497/prr.2012.1190

علی اصغر خندان