دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 1-244 
آیا جهان های ممکن واقعیت دارند؟

صفحه 9-39

10.30497/prr.2012.1187

محمد صادق زاهدی


گستره فلسفه ورزی و ملاک های تعدد فلسفه

صفحه 41-68

10.30497/prr.2012.1188

بیوک علیزاده


ویتگنشتاین: معنا، کاربرد و باور دینی

صفحه 69-104

10.30497/prr.2012.1189

محمد حسین مهدوی نژاد


موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و علامه طباطبایی

صفحه 105-144

10.30497/prr.2012.1190

علی اصغر خندان


انسانی شدن علم و دین در فلسفه کانت

صفحه 145-172

10.30497/prr.2012.1191

قدرت الله قربانی


درآمدی بر نظریه فطرت

صفحه 173-193

10.30497/prr.2012.1192

عباس احمدی سعدی


منجی باوری زرتشتی و مسئله تاثیر بر فرهنگ اسرائیلی

صفحه 195-206

10.30497/prr.2012.1193

اسدالله آژیر


انواع مختلف علیت

صفحه 207-232

10.30497/prr.2012.1194

مسعود صادقی (مترجم) جی. اچ. ار. پارکینسون (نویسنده)