کلیدواژه‌ها = شر
نقد اخلاقی پاسخ‌های فلسفه‌ی اسلامی معاصر (علامه طباطبایی و شهید مطهری) به مسئله‌ی شر

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 187-208

10.30497/prr.2022.243372.1785

زهرا یحیی‌پور؛ نعیمه پورمحمدی؛ مالک حسینی


اعتراض هیوم به برهان نظم بر مبنای وجود شر و خداباوری شکاکانه

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 49-68

10.30497/prr.2020.75373

امیر صائمی؛ سید محمد هادی هدایت‌زاده رضوی


نقش ضرورت در مواجهه با مسئلۀ شر در فلسفۀ افلاطون

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 197-210

10.30497/prr.2018.2336

محمد فیروزکوهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


بررسی و نقد نظریه بسامدی شر؛ بر اساس تقریر وسلی سمون

دوره 13، شماره 2، آبان 1394، صفحه 53-72

10.30497/prr.2016.1753

قاسم پورحسن؛ علی حاتمیان


مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-24

10.30497/prr.2015.1585

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن