کلیدواژه‌ها = وحی
زبان تمثّلی وحی از نگاه غزالی

دوره 15، شماره 2، آبان 1396، صفحه 69-91

10.30497/prr.2018.2115

سعیده سعیدی؛ موسی ملایری


مطالعة انتقادی دیدگاه نصر حامد ابو زید در باب ماهیت وحی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 99-124

10.30497/prr.2012.1057

میثم توکلی بینا


وحی یا تجربه وجودی در فلسفه یاسپرس

دوره 5، شماره 2، آبان 1386، صفحه 5-18

10.30497/prr.2012.1163

عبدالله نصری


ماهیت وحی در اندیشه ابن سینا

دوره 1، شماره 2، آبان 1382، صفحه 151-162

10.30497/prr.2012.1236

منصور ایمان پور