کلیدواژه‌ها = سهروردی
مقایسۀ میان وجهه‌نظرهای سهروردی و شلنبرگ در باب اختفای الهی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 177-198

10.30497/prr.2024.244439.1828

کاظم هانی


سه ضرورت جدا‌ناپذیر در فلسفۀ شهاب‌الدین سهروردی و لیندا زگزبسکی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 209-234

10.30497/prr.2022.241859.1711

زهرا صادقی منش؛ سیدمحمدکاظم علوی؛ محمد کاظم علمی سولا


بررسی و نقد آراء سهروردی در خصوص مساله شر

دوره 18، شماره 2، آبان 1399، صفحه 239-261

10.30497/prr.2021.239142.1615

جواد آیار؛ مهدی منفرد


تفاوت روش سهروردی و ملاصدرا در ابطال تناسخ

دوره 5، شماره 2، آبان 1386، صفحه 19-37

10.30497/prr.2012.1164

اسکندر اسفندیاری؛ غلامحسین ابراهیمی دینانی