کلیدواژه‌ها = پوچی
تحلیل علائم شناختی اختلال افسردگی با تأکید بر آرای صدرالمتألهین: مطالعه موردی احساس پوچی و اندوه

دوره 22، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-23

10.30497/prr.2023.243180.1776

محمدجواد پاشایی؛ محمود خلیلیان شلمزاری


معنویت دینی و معنای زندگی: نگاهی به چالش پوچی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-22

10.30497/prr.2022.240880.1675

وحید سهرابی فر؛ ابوالقاسم فنائی


طبیعت‌گرایی خوش‌بینانه و معناداری زندگی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 143-164

10.30497/prr.2016.1849

مسعود طوسی سعیدی


معنای معنای زندگی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1386، صفحه 59-89

10.30497/prr.2012.1158

امیر عباس علیزمانی