کلیدواژه‌ها = رنج
کاهش رنج مؤمنان از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 129-144

10.30497/prr.2022.242819.1757

عباس دهقانی نژاد؛ محمد مهدی دهقانی اشکذری


الهیات عملی و رنج بشری: پیش‌نهادۀ سیمون وِی

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 25-32

10.30497/prr.2022.76208

مجتبی اعتمادی نیا


یادآوری رنج‌های اولیای الهی در مقام تسلّی سوگوار: با نگاهی ویژه به مصائب حسین بن علی علیه‌السلام

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 91-98

10.30497/prr.2022.76216

سجاد خاکی صدیق


ارزیابی معنای زندگی از گذرگاه تأمل در ایماژهای ابوالعلاء معری

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 67-88

10.30497/prr.2022.241093.1687

یداله رستمی؛ سهام مخلص


رنج از دیدگاه مولانا با نگاهی به مسئله شرّ

دوره 11، شماره 2، آبان 1392، صفحه 163-188

10.30497/prr.2013.1481

حسین محمودی؛ اصغر دادبه


تئودیسة پرورش روح جان هیک

دوره 9، شماره 2، آبان 1390، صفحه 81-96

10.30497/prr.2012.1049

امیر عباس علیزمانی؛ اکرم خلیلی