مرگ حرارتی و پیامدهای الهیاتی آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

طبق قانون دوم ترمودینامیک، در یک سیستم ایزوله، فرآیندهای برگشت‌ناپذیر در جهتی پیش می‌روند که آنتروپی سیستم افزایش می‌یابد، و غایت این سیر افزایشی آنتروپی ماکزیمم خواهد بود. در این حالت کار مکانیکی تبدیل به انرژی گرمایی می‌شود و در این وضعیت تعادل ترمودینامیکی رخ می‌دهد که مجموعه‌ای از تعادلات دمایی و فشاری و... است. با این فرض که جهان یک سیستم ایزوله است، طبق قانون دوم ترمودینامیک، سرانجامِ جهان تعادلی ترمودینامیکی خواهد بود که در آن حالتِ به خصوص تمام انرژی‌های مکانیکی تبدیل به انرژی گرمایی می‌شوند و این گرما در جهان پراکنده می‌گردد. در این حالت، دیگر حرکتی وجود نخواهد داشت، و نهایتاً جهان در مرگی فروخواهد رفت که از آن تعبیر به مرگ حرارتی می‌شود. این نظریه دارای پیامدهای الهیاتی است، به گونه‌ای که می‌توان آن را اثبات‌کنندۀ زوال عالم مادی و فسادپذیری آن دانست و چون هر فسادی بر کون و ایجادی دلالت می‌کند، نظریۀ مرگ حرارتی می‌تواند برهانی به نفع حدوث عالم مادی قلمداد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Heat Death and It’s Theological Implications

نویسندگان [English]

  • Javad Navaei 1
  • Sayyed Mohammad Kazem Alavi 2
  • Mohammad Reza Ershadinia 3

1 MA graduate in Islamic philosophy and wisdom, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

2 Associate professor at the department of Islamic philosophy and wisdom, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

3 Associate professor at the department of Islamic philosophy and wisdom, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

According to the second law of thermodynamics, irreversible processes in an isolated system move towards the goal of reaching maximum entropy. In this state, mechanical work is converted to thermal energy and thermodynamic equilibrium occurs; which is determined by the equilibrium in temperature, pressure, etc. Assuming that the universe is an isolated system, the second law of thermodynamics states that the fate of the universe is a state of thermodynamic equilibrium in which all mechanical energies are converted to thermal energy and the heat is dispersed all throughout the universe. In this state, there will be no movement and the universe will expire; an event called the “heat death”. This theory has certain theological implications that can serve as a proof for the perishability of the material world. And since decay implies creation, the heat death theory can be considered an argument in favor of the temporal originatedness of the material world.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat death
  • The Second Law of Thermodynamics
  • Entropy
  • The Temporal Originatedness of the Material World
ارسطو. 1379. در آسمان. ترجمۀ اسماعیل سعادت. تهران: هرمس.
ارسطو. 1385. سماع طبیعی. ترجمه محمد حسن لطفی. تهران: طرح نو.
افلاطون. 1367. دوره کامل آثار افلاطون، ج. 1. ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی. تهران: خوارزمی.
رضایی، مهدی. 1382. «پایان جهان در اساطیر». موعود 41.
مگی، برایان. 1386. فلاسفۀ بزرگ، آشنایی با فلسفۀ غرب. ترجمۀ عزت‌الله فولادوند. تهران: خوارزمی.
ملاصدرا. 1378. رساله فی الحدوث. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
Biradar, V. K. 2017. “Heat Death of the Universe.” International Journal of Engineering Research in Mechanical and Civil Engineering 2(11): 95-97.
Clausius, R. 1868. “On the Second Fundamental Theorem of the Mechanical Theory of Heat.” Philosophical Magazine 239: 405-419.
Einstein, Albert, et al. 1949. Albert Einstein, Philosopher-Scientist, edited by Paul A. Schilpp. New York: Library of Living Philosophers.
Graham, D. 2006. Explaining the Cosmos, The Ionian Tradition of Scientific Philosophy. Princeton: Princeton University Press.
Helmholtz, H. 1995. Science and Culture, Popular and Philosophical Essays. Edited by D. Cahan. Chicago: University of Chicago Press.
Kragh, H. 2008. Entropic Creation: Religious Contexts of Thermodynamics and Cosmology. England: Ashgate.
Meyerson, E. 1930. Identity & Reality. London: Allen & Unwin.
Michaelides, E. E. 2008. “Entropy, Order and Disorder.” The Open Thermodynamics Journal 2(1): 7-11.
Smith, C. W. 1976. “William Thomson and the Creation of Thermodynamics 1840-1855.” Archive for History of Exact Sciences 16: 231-288.
Thomson, W. 1853. “On the Dynamical Theory of Heat, with numerical results deduced from Mr Joule's Equivalent of a Therma.” Transactions of the Royal Society of Edinburgh 20(2): 261-288.
Thomson, W. 1857. “On a Universal Tendency in Nature to the Dissipation of Mechanical Energy.” Proceedings of the Royal Society of Edinburgh for April 19, 139-142.
Thomson, W. 1862. "On the Age of the Sun’s Heat." Macmillan's Magazine 5: 388-393.