تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسئلۀ خفای الهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس در جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشیار دانشگاه تهران و سردبیر مجله کلام اسلامی همین دانشگاه

چکیده

جان شلنبرگ، فیلسوف دین معاصر، برای اولین بار در سال 1993 «برهان خفا» را مطرح کرد. بر مبنای این برهان، خداوند برای بیشتر انسان‏ها شواهد کافی بر وجود خود ارائه نکرده است، و از این رو در خفاست. به عبارت دیگر، برخی از انسان‏ها، بدون تقصیر و بی آن که سزاوار سرزنش باشند، به شواهد کافی برای وجود خداوند دست نمی‏یابند. از منظر شلنبرگ، این امر قرینه‏ای به سود خداناباوری است. شلنبرگ معتقد است از آنجا که خدای محب نباید مزایا و منافع باور و اعتقاد را از آدمیان دریغ ورزد، فقدان شواهد بر وجود خداوند با عشق و حب الهی ناسازگار است. این مقاله نشان می‏دهد که برهان شلنبرگ مخدوش است. دفاع وی از دو مقدمۀ بحث‏انگیز برهانش موفق نیست: یکی این ادعا که عشق خداوند با این فعل او که اجازه می‏دهد برخی انسان‏ها در وجود خدا دستخوش تردید شوند، ناسازگار است؛ و دیگری این که ناباوری عده‏ای از لاادری‏گران سرزنش‏ناپذیر است. ادیان الهی برای این اندیشه که هر نوع ناباوری سرزنش‏پذیر است دلایل قابل‏قبولی دارند و شلنبرگ در رد آن‏ها موفق نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of J.L. Schellenberg’s Views on the Problem of Divine Hiddenness

چکیده [English]

In 1993, for the first time, John L. Schellenberg, the contemporary philosopher of religion, proposed the “Hiddenness Argument’’. According to this argument, as God doesn’t provide for many people sufficient evidence for His existence, He is hidden. In other words, that many people inculpably fail to find sufficient evidence for the existence of God constitutes evidence for atheism. Schellenberg argues that since a loving God would not withhold the benefits of belief, the lack of evidence for God’s existence is incompatible with divine love. This paper argues that his defense of two controversial premises of his argument is unsuccessful: one is that God’s love is incompatible with His allowing some to remain in doubt about His existence, and the other is: the nonbelief of some agnostics is inculpable. Theistic Religions have plausible reasons, which Schellenberg has not succeeded in refuting, for thinking that every nonbelief is culpable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hiddenness Argument
  • Divine Hiddenness
  • Inculpable nonbelief
  • John L. Schellenberg
  • Robert T. Lehe

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید