تقدم وجود بر ماهیت از دیدگاه سارتر و هایدگر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری فلسفه ی غرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

چکیده

-

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the priority of existence: sartre and heideggers perspective

نویسنده [English]

  • mohammad ali abdollahi

-

-