نقدی بر انسجام گرایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

آقای ریچارد فیومِرتُن، پروفسور فلسفه در دانشگاه آیووا است. او در این مقاله، استدلال می‌کند که هر تلاشی برای تعریف باور موجّه بر حسب انسجام میان باورها، با مشکلاتی اساسی روبرو است. یک نظریّه‌ی انسجام، برای آن‌که قابل‌قبول باشد، باید درونی‌گرایی را بپذیرد، امّا طرفدار نظریّه‌ی انسجام، نمی‌تواند تفسیر معقولی از دسترسی ما به باورهای خودمان، ارایه کند. علاوه بر این، حتّی انسجام نسبتاً قوی نیز، به ظاهر برای توجیه باورهای ما، نه کافی است و نه لازم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique of Coherentism

نویسنده [English]

  • Mohammad Sa'idi Mehr(trans) Richard Fumerton(author)

Assistant Professor of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Richard Fumerton is professor of philosophy at the University of Iowa. In this essay he argues that fundamental difficulties face any attempt to define justified belief in terms of coherence among beliefs. To be plausible, a coherence theory must embrace internalism, but a coherentist cannot give a reasonable account of our access to our own beliefs. Moreover, even rather strong coherence seems at once neither sufficient nor necessary for the justification of our beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coherentism
  • foundationalism
  • externalism
  • internalism
  • justification
  • truth
Bonjour, Laurence (1985), The Structure of Empirical Knowledge, Cambridge, MA: HarvardUniversity Press.
Foley, Richard (1979), "Justified Inconsistent Beliefs", American Philosophical Quarterly 16.
Fumerton, Richard (1980), "Induction and Reasoning to the Best Explanation", Philosophy of Science 47.
Lehrer, Keith (1974), Knowledge, Oxford, England: Clarendon Press.
Pollock, John (1984), "A Solution to the Problem of Induction", Nous.