نسبیت گرایی اخلاقی به عنوان موضعی معرفت شناختی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نسبیت گرایی معرفت شناختی در اخلاق، با پذیرش دست کم برخی تفاوت های اخلاقی به این تفاوت ها برحسب ارزش های معرفتی مانند صدق و توجیه پذیری عطف توجه می کند. ارائه تحلیلی نسبیت گرایانه از گزاره های اخلاقی که هم اطلاق اصطلاحات معرفتی در آنها را بپذیرد و هم تفاوت های اساسی و اختلاف های حل ناشدنی را تبیین کند بخش محوری تلاش دیوید ونگ، فیلسوف چینی الاصل آمریکائی است که تحولات اخیر در فلسفه زبان را نیز مدنظر قرار داده است. این جستار در پنج بخش تنظیم شده است: مقدمه؛ تحولات اخیر در فلسفه زبان؛ نقص های نظریات نسبیت گرایانه پیشین؛ تحلیل نسبیت گرایانه ونگ از گزاره های اخلاقی؛ بررسی و نقد تحلیل نسبیت گرایانه ونگ.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethical Relativism as Epistemological Stance: David Wong’s view

نویسنده [English]

  • Masoud Sadegi Aliabadi

Faculty member at Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, Tehran, Iran

چکیده [English]

Epistemological relativism presupposes at least some fundamental moral differences, and addresses those differences in terms of epistemic values such as truth and justifiability. To suggest relativist analysis of moral statements which account for both cognitive locutions found in moral language and the differences in moral beliefs is main task of Wong’s theory, that also considered new developments in philosophy of language. This essay consists of five sections: introduction; recent development in philosophy of language; faults of prior relativist theories; Wong’s relativist analysis of moral statements; critique of Wong’s relativist analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical relativism
  • David Wong
  • theory of truth
  • theory of reference
  • metaethics
فرانکنا، ویلیام‌کی. (1376) فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم: مؤسسه فرهنگی طه.
لاریجانی، صادق. (1375) فلسفه تحلیلی 3: دلالت و ضرورت، قم: نشر مرصاد.
ونگ، دیوید. نسبیت اخلاقی؛ ترجمه شش فصل پایانی کتاب، مترجم محمود فتحعلی، رساله پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
Arrington, Robert L. (1989). Rationalism, Realism. And Relativism. Ithaca: Correll 
University press.
Audi, Robert (ed) (1997) The Combridge Dictionary of Philosophy, London: Cambridge University Press.
Devidson, Donald (1969) “Truth and Meaning” in philosophical Logic, Edited bu J. W. Davis, D. J. Hockney, and W. K. Wilson. dordrecht: D. Reidel.
Edwards, paul (ed) (1967). The Encyclopedia of Philosophy,New York: Macmillan Publishing Co. Inc and The Free Press. Vol 2 - 4.
Evans, Gareth. (1977). “The Causal Theory of Names”. In Naming Necessity, and Natural Kinds. Edited by Stephen Schwortz. Ithaca: cornellUniversity press.
Haack Susan (1992). Philosophy of Logics. Combridge university press.
Kriple. Soul (1972). “Naming and Necessity”. In Semantics of Natural Languge, Edited by Gilbert Harman and Donald Davidson. Dordtecth: D. Reidel.
Tarski, A. (1944). “The Semantic Conception of Truth” In Philosophy and phenomenoiogical Tesearch, Vol. IV.
Wong, David (1984). Moral Relativity. Berkely: University of California press.
Wong, David (1992). “Moral Relativism” In Encyclopedia of Ethics, Edited by Lawrence C. Becker. Garland Publishing.
Wong. David (1996) “Relativism” In A Companion to Ethics, Edited by Peter Singer, Blackwell publishers.