مرگ، نومیدی و ایمان در اندیشه کرکه گور

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور، مرکز محمود آباد

چکیده

از نظر کر‌کگور، آگاهی از مرگ حقیقتاً حائز اهمیت است؛ زیرا دلهره‌ای ضروری می‌آفریند که ما را در مراتب بودن یا خودآگاهی، از حیاتی حسّی و نامتأمّلانه به حیاتی متأمّلانه تعالی می‌بخشد. اما مراد او از مرگ، بیماری به سوی مرگ یا همان نومیدی است. از نگاه کر‌کگور، این بیماری‌ که در روح و نفس ما پدیدار می‌شود، مرگی درونی است. نومیدی خود نتیجه‌ای از آلودگی ما به گناه است. مراد او از بیماری به سوی مرگ، آن بیماری‌ای نیست که پایانش مرگ معمول و متعارف است. کرکگور، راه رهایی از این مرگ را ایمان می‌داند. در نظر او، ایمان رابطه­ای خصوصی و شخصی با خداست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Death, Disappointment and Faith in Kierkegaard’s Thought

نویسنده [English]

  • abas eskooeian

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید