الهیات عملی در قصص قرآن با رویکرد توصیفی و تفسیری: بررسی موردی قصه‌های یوسف (ع) و موسی (ع)

نوع مقاله : کوتاه

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.

چکیده

از آنجا که توصیف و تفسیر رفتارهای اجتماعی متدینان از وظایف متألهان الهیات عملی به شمار می‌رود، بنابراین جای این پرسش است که «از منظر الهیات عملی، اعمال و رفتار شخصیت‌های قصه‌های قرآنی چگونه قابل توصیف و تفسیر است؟» زیرا بحث و تفسیر این نوع رفتارها می‌تواند در تبیین برخی اصول، مبانی و غایات الهیات عملی در جهان اسلام بسیار راهگشا باشد. از این رو در این نوشتار، برخی رفتارهای اجتماعیِ دو شخصیت برجستهٔ قرآنی (حضرت یوسف (ع) و حضرت موسی (ع)) بر اساس آیات قرآن توصیف و تفسیر شده و برای این منظور از روایات معصومان (ع) و دیدگاه‌های مفسران نیز استفاده شده است. از جمله نتایج این پژوهش این است که هرچند انگیزه اصلی رفتارهای پیامبران الهی کسب رضایت خداوند سبحان بوده است، لیکن روش‌ها و اهداف نزدیک آنها در موقعیت‌های مختلف با هم متفاوت است. برای نمونه، حضرت یوسف (ع) با بهره‌گیری از فرصت تعبیر خواب دو زندانی، اصول دین ابراهیمی را تبیین و تبلیغ می‌کند؛ با پذیرش مسئولیت خزانه‌داری نقش مؤثر خود را در نجات مردم از قحطی و گرسنگی ایفا می‌نماید؛ با برنشمردن خطاهای برادرانش عظمت عفو و گذشت را نمایان می‌سازد. حضرت موسی (ع) نیز با فریادرسی فرد مظلوم و مساعدت فرزندان حضرت شعیب (ع) به یاری ناتوانان می‌شتابد و با آزادسازی بنی‌اسرائیل از دست فرعونیان زمینه عبودیت خداوند را فراهم می‌نماید و با سوزاندن گوسالهٔ سامری ضعف و ناتوانی خدای دروغین را اثبات می‌کند تا قوم خود را از گمراهی نجات دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Practical Theology in the Quranic Stories through Descriptive and Interpretive Approaches: The Case Studies of Joseph and Moses Stories

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Reza Mirseyyed

Assistant Professor, Islamic Teachings Department, Damghan University, Damghan, Iran.

چکیده [English]

Since the description and explanation of the pious people's social behaviors are known as the duties of the theologians of practical theology, a question is raised from the perspective of practical theology, how we can describe and explain the behaviors of the characters of the Quranic stories. Undoubtedly, it can help us in explanation of some principles, basics, and objectives of practical theology in the Islamic world. In doing so, in this paper, some behaviors of two significant Quranic characters, namely Joseph and Moses have been described and explained on the basis of the Quranic verses, Imamites traditions, and the commentators' views. The findings indicate that although the main intention of prophets was Allah's satisfaction, they used different methods according to their specific goals. For example, by interpreting the dreams of two prisoners, Joseph attempted to explain the principles of religion; through accepting the responsibility of keeping the treasury, he played a key role in rescuing people from famine and hunger; or by neglecting his brothers' faults, he revealed the magnificence of forgiveness. Moses also through helping a weak person and Jethro's daughters, showed the importance of helping others; through releasing the Israelites from Pharaoh, paved the way for Allah's servitude; and by burning the golden calf in fire, he proved the weakness of the false gods to rescue his people from aberration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practical Theology
  • Quranic Stories
  • Joseph
  • Moses
  • Descriptive and Interpretive Approaches  
ابن‌بابویه، محمد بن علی. 1378. عیون اخبار الرضا (ع). تحقیق و تصحیح مهدی لاجوردی. تهران: جهان.
ابن‌بابویه، محمد بن علی. 1380. کمال الدین و تمام النعمه. ترجمه منصور پهلوان. قم: دار الحدیث.
بابایی، حبیب‌الله. 1391. «درآمدی بر الهیات عملی و وظایف آن»، آینه پژوهش 134: 101-107.
بحرانی، سید هاشم. 1416 ق. البرهان فی تفسیر القرآن. تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة موسسة البعثة. قم، تهران: بنیاد بعثت.
سیوطی، جلال‌الدین. 1404 ق.  الدر المنثور فی تفسیر المأثور. قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
طباطبایی، محمدحسین. 1374. المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طبرسی، فضل بن حسن. 1360. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ترجمه و تحقیق رضا ستوده. تهران: فراهانی.
طیب، سید عبدالحسین. 1378. اطیب البیان فی تفسیر القرآن. تهران: اسلام.
کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. 1407 ق. الکافی. تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی. تهران: الکتب الإسلامیة.
گنابادی، حاج ملا سلطان محمد. 1372. ترجمه بیان السعاده فی مقامات العباده. ترجمه رضا خانی و حشمت‌الله ریاضی. تهران: پیام نور.    
مکارم شیرازی، ناصر، و همکاران. 1371. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39
مقالات این شماره همگی در موضوع الهیات عملی بوده و به صورت مقاله کوتاه منتشر شده اند
تیر 1401
صفحه 203-210