نسبت دین‌شناسی رضا بابایی با الهیات عملی

نوع مقاله : کوتاه

نویسنده

استادیار گروه الهیات (فلسفه و حکمت اسلامی)، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

رضا بابایی از دین‌پژوهان معاصر است که بیشترین التفات را به الهیات عملی دارد، به نحوی که می‌توان رویکرد الهیاتی او را الهیات عملی دانست. او دغدغه رنج و درد انسان را دارد و مسیر درست دین‌شناسی را حرکت از انسان و جامعه به سوی دین می‌داند و تصریح دارد که بقا و زوال ادیان در گرو حقانیت یا عدم حقانیت نیست، بلکه به توانایی ادیان در پاسخگویی به نیازهای خاص انسان برمی‌گردد. در آثار او جهت‌گیری‌های کلانی وجود دارد که می‌توان آنها را مؤلفه‌های الهیات عملی در دین‌پژوهی رضا بابایی نامید، که از آن جمله است: تأکید بر لزوم التفات الهیات به نیازهای انسان، دردمندی و غمِ درد و رنج انسان داشتن، التفات جدی به معرفت‌های برون‌متنی، اولویت دادن به قرائت عرفانی-اخلاقی از دین، و جزم‌گریزی و پرهیز از قرائت‌های انحصارگرایانه. در متن مقاله سعی شده است که شواهد دال بر وجود این مؤلفه‌ها در آثار او به تفصیل بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Reza Babaei’s Theology and Practical Theology

نویسنده [English]

  • Abbasali Mansouri

Assistant Professor, Theology Department, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Reza Babaei is one of the contemporary Iranian theologians who pays a lot of attention to practical theology so that his theological approach may be considered practical theology. Human suffering is his concern. He believes that the proper path of theology is to move from man and society to religion and asserts that the survival and decline of religions do not depend on their legitimacy or illegitimacy, but on their ability to meet specific human needs. There are major elements in his works that may be acknowledged as components of practical theology: emphasis on paying attention in theology to human needs, sympathy for the pain and sorrow of human suffering, focus on extra-textual knowledge, the priority of the mystical-moral readings of religion over dogmatic and exclusivist ones. In this article, the evidence for the existence of each of these components in his works has been explored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practical Theology
  • Reza Babaei
  • Religion and Human Suffering
  • Religion and Human Needs
  • Religious Intellectuals
بابایی، حبیب‌الله. 1390. «درآمدی بر الهیات عملی در اندیشه دینی مدرن». نقد و نظر 61: 109-135.
بابایی، حبیب‌الله. 1391. «درآمدی بر الهیات عملی و وظایف آن». آینه پژوهش 134: 101- 107.
بابایی، رضا. 1387. «آسیب‌شناسی معنویت». حصون 16: 114-126.
بابایی، رضا. 1397. دیانت و عقلانیت. اصفهان: آرما.
بابایی، رضا. بی‌تا. یادداشت‌ها. کانال تلگرامی رضا بابایی، به آدرس t.me/rezababaei43.
شیخ صدوق. 1372. عیون اخبار الرضا. ترجمه علی اکبر غفاری. تهران: صدوق.
دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39
مقالات این شماره همگی در موضوع الهیات عملی بوده و به صورت مقاله کوتاه منتشر شده اند
تیر 1401
صفحه 195-202