تأثیر الهیات عملی اسکاندیناوی بر ملت‌سازی و دولت‌سازی رفاه

نوع مقاله : کوتاه

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

دولت، ملت و رفاه در سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک، اگرچه وام‌دار جنبش قانونی اساسی، جنبش حقوق مدنی، جنبش شهروندی و... بوده است، با این حال شدیداً با سنت‌های اجتماعی گره خورده است، که از جمله آنها جنس خاصی از هویت دینی است. الهیّات عملی اسکاندیناوی به سبب این که توانسته بود، بر خلاف فرانسه و انگلستان و اروپای قاره‌ای، مانع از منازعهٔ دولت-کلیسا شود، سنت‌های اجتماعی متعددی را تبدیل به الگوهای سیاسی کرد. به سبب درهم‌تنیدگی دولت-کلیسا و سایر نیروهای اجتماعی که در حد واسط این رابطه قرار می‌گرفتند (از جمله دهقانان آزاد و کارگران)، ایدهٔ دولت رفاه یا (حتی با تسامح) کلیسای رفاه در اسکاندیناوی شکل گرفت، ایده‌ای که سبب صورت‌بندی دولت نیز شد. بنابراین می‌توان گفت دولت-ملت‌سازی و علاوه بر این دولت‌سازی رفاه در اسکاندیناوی به واقع دولت-ملت و دولت‌سازی با پیکربندی دولت-کلیسا به عنوان یکی از جلوه‌های دولت، در کنار دولت-دهقانان و دولت-کارگران بوده است. بنابراین شکل خاصی از همبستگی بین نیروهای سیاسی و اجتماعی در جامعه اسکاندیناوی شکل گرفت که بازتاب همه این نیروها در دولت نوردیک تبدیل به مدل خاص همبستگی و حکمرانی در این جامعه شد. از این رو ناسیونالیسم اسکاندیناوی مدل منحصربه‌فردی از ناسیونالیسم را ارائه می‌دهد. سؤالی که اینجا شکل می‌گیرد این است که الهیات عملی اسکاندیناوی چه تأثیری بر شکل‌گیری دولت رفاه در سوئد، نروژ و دانمارک داشته است؟ الهیات عملی لوتری به واسطه تأثیرش بر تعریف ملت به عنوان منبعی برای هویت ملی، از یک سو، و به واسطه خوانش‌هایی شبیه به رسالت کار، رسالت بهره‌وری و رسالت تولید، از سوی دیگر، منبعی برای دولت‌سازی رفاه در منطقه اسکاندیناوی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Scandinavian Practical Theology on Welfare State-Building

نویسنده [English]

  • Reza Rahmati

Assistant Professor, Political Sciences Department, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Nation-state-building and, moreover, welfare state-building in Scandinavia have indeed been nation-state-building and state-building with the configuration of the church-state relations as one of the manifestations of the state, alongside the peasant-state and the workers-state. Thus a special form of solidarity between political and social forces was formed in Scandinavian society, and the reflection of all these forces in the Nordic government became a special model of solidarity and governance in this society. Scandinavian nationalism, therefore, offers a special model of nationalism. The question that arises is what effect Scandinavian practical theology had on the formation of the welfare state-building in Sweden, Norway, and Denmark. Lutheran practical theology due to its influence on the definition of the nation as a source of national identity on the one hand, and providing readings such as the mission of labor, the mission of productivity, and the mission of production, on the other hand, was a source of welfare state-building in the Scandinavian region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scandinavia
  • Nordic
  • Nation-State
  • Welfare State-Building
  • Practical Theology
آرتر، دیوید. 1400. سیاست و حکومت در اسکاندیناوی. ترجمه رضا رحمتی. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
رحمتی، رضا. 1400. «صورت بندی اصول بنیادین توسعه در مدل نوردیک». دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل ۴(۱): 195-235.
Göçmen, Ipek. 2010. “The Politics of Religiously Motivated Welfare Provision.” PhD diss., University of Cologne Cologne.
Hien, Josef. 2012. “Competing Ideas: The Religious Foundations of the Italian and German Welfare States.” Dissertation. Florence: European University Institute.
Hien, Josef. 2014. “The Return of Religion? The Paradox of Faith-Based Welfare Provision in a Secular Age.” Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln. http://hdl.handle.net/10419/97179.
Ingebristen, C. 2006. Small States in International Relations (New Directions in Scandinavian Studies). University of Washington Press.
Manow, Philip, and Kees Van Kersbergen. 2009. “Religion and the Western Welfare State: The Theoretical Context.” Pp. 1-38, in Religion, Class Coalitions, and Welfare States, edited by Van Kersbergenand Manow. Cambridge University Press.
Markkola, Pirjo, and Ingela K. Naumann. 2014. “Lutheranism and the Nordic Welfare States in Comparison.” Journal of Church and State 56(1): 1-12.
Markkola, Pirjo. 2011. “The Lutheran Nordic Welfare States.” In Beyond Welfare State Models. Edward Elgar Publishing.
Smith, Anthony. 2003. Nationalism and Modernism. Routledge.
Thorkildsen, Dag. 2000. “Religious Identity and Nordic Identity.” In The Cultural Construction of Norden, edited by Øystein Sørensen and Bo Stra˚th. Oslo: Scandinavian University Press.
Tobias, Harding. 2015. “Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Sphere.” International Journal of Cultural Policy 21(5): 633-636.
دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39
مقالات این شماره همگی در موضوع الهیات عملی بوده و به صورت مقاله کوتاه منتشر شده اند
تیر 1401
صفحه 99-108