درآمدی بر الهیات هواخواهی، با تأکید بر هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره‌ای اکسو

نوع مقاله : کوتاه

نویسنده

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

چکیده

با این فرض که الهیات عملی درباره کنش‌های فردی و جمعی انسان‌ها به روشی الهیاتی می‌اندیشد، می‌توان در بستر آن به یکی از صورت‌های مدرن و الهیاتی فرهنگ مدرن یعنی الهیات هواخواهی پرداخت. ریشه‌های تاریخی الهیات هواخواهی را باید به پیش از دوران مدرن بازگرداند. امروز در فرهنگ غرب ریشه‌های هواخواهی مدرن را به رفتار حواریون مسیح (ع) بازمی‌گردانند. همچنین می‌توان صورت‌های خاص‌تری از آن را در سده‌های نخستین تمدن اسلامی میان فرق عرفانی پیدا کرد. در این مقاله، با استفاده از رویکرد نظری پل تیلیش در خصوص الهیات فرهنگ، به تبیین رفتارهای مناسکی هواخواهان مدرن می‌پردازیم. یکی از تفاوت‌های مشهود هواخواهی مدرن و رسانه‌ای با هواخواهی در فرهنگ سنتی ارتباط هواخواه با سلبریتی به میانجی متن رسانه‌ای است. اما در الگوی سنتی، حضور فیزیکی اصل اساسی شکل‌گیری ارتباط میان هواخواه و مراد بود. به این منظور در این مقاله با استفاده از رفتارهای هواخواهانِ ایرانی یکی از گروه‌های موسیقی پاپ کره‌ای به تبیین برخی از ویژگی‌های الهیات هواخواهی در ساحت فرهنگ مدرن می‌پردازیم. همچنین اشاره می‌کنیم که تمایزات هواخواهی مدرن با هواخواهی سنتی چیست. به خصوص در فرهنگ ایرانی-اسلامی اساساً ما شاهد هواخواهی‌های مطلوبی هستیم که مبنای آن الهیات توحیدی است، اما اکنون شاهد هواخواهی با جنس الهیات سکولار هستیم. در این مقاله به این سؤال اصلی پاسخ خواهیم داد که کنش هواخواهی از چه جهت باید با رویکرد الهیات عملی و الهیات فرهنگ به عنوان یک رفتار قدسی در زندگی روزمره بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Theology of Fandom, with Emphasis on the Iranian Fans of the Exo Korean Music Band

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Badinfekr

Ph.D. Student of Islamic Studies and Culture & Communication, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Assuming that practical theology seeks to think in a theological way about the individual and collective human being act, it is vital to heed one of the modern and theological forms of modern culture, namely the theology of fandom. The historical roots of fandom theology must be traced back to pre-modern and traditional times. In this article, we explain the ritual behaviors of modern fans using Paul Tillich's theoretical approach to the theology of culture. One of the obvious differences between modern, media-based fandom and fandom in traditional culture is the relationship between the fan and the celebrity through the media text, contrary to the traditional model in which the physical presence of the fan and the guide was used to be the main principle for the formation of the relationship. In this article, we will explain some of the features of fandom theology in modern culture. Moreover, we attempt to point out what are the differences between modern fans and traditional fans by presenting samples such as the behaviors of Iranian fans for one of the Korean pop bands. We also criticize the modern secular theology of fandom which is in contrast with traditional monotheistic one. In addition, the relation between the fans of Korean band Exo and religious matter will be investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fandom
  • Theology
  • Modern Culture
  • Music
بادین‌فکر، محمدجواد. 1399. «خرده‌فرهنگ‌های دیجیتالی جوانان، مورد مطالعه هواخواهان ایرانی گروه موسیقی اکسو». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق (ع).
بنیامین، والتر. 1921. «سرمایه‌داری به منزله دین». ترجمه نیما عیساپور. صفحه اینترنتی تز یازدهم. http://www.thesis11.com
تیلیش، پل. 1398. الهیات فرهنگ. ترجمۀ مراد فرهادپور و فضل‌الله پاکزاد. تهران: طرح نو.
علی‌خانی، اسماعیل. 1397. الهیات اجتماعی مسیحیت. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
قنبری، حسن. 1398. «بررسی و نقد رابطه الهیات و فرهنگ از نگاه پل تیلیش». الهیات تطبیقی 21: 153-166.
وارد، پیت. 1399. «خدایان بدکردار؛ رسانه‌ها، دین و فرهنگ شهرت». ترجمۀ احسان شاه‌قاسمی و مجید سلیمانی ساسانی. تهران: سوره مهر.
هاروارد، استیگ. 1399. رسانه‌ای شدن فرهنگ و جامعه. ترجمه سید محمد مهدی‌زاده و همکاران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
Crome, Andrew. 2015. "Religion and the Pathologization of Fandom: Religion, Reason, and Controversy in My Little Pony Fandom." The Journal of Religion and Popular Culture 27(2): 130-147.
Hills, Matt. 2002. Fan Cultures. Routledge.
Vocabulary.com. 2022. “Fandom.” Accessed March 1, 2022. https://www.vocabulary.com/dictionary/fandom.
دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39
مقالات این شماره همگی در موضوع الهیات عملی بوده و به صورت مقاله کوتاه منتشر شده اند
تیر 1401
صفحه 49-56