تفسیرپذیری ایمان و نقش آن در جهت‌گیری‌های الهیات عملی

نوع مقاله : کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام امامیه، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.

2 دانشیار گروه کلام، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.

چکیده

«ایمان» به عنوان یکی از مهم‌ترین همراهان تاریخ زندگی آدمی، اگرچه در جوامع همگون ایمانی عاملی برای زیستی مسالمت‌آمیز محسوب می‌شود، با بروز اختلافات تفسیری از آن، به دلیلی برای ایجاد خشونت‌ورزی میان افراد بدل می‌گردد. این تا جایی است که حتی برخی از آتش‌افروزی‌های بزرگ تاریخ ریشه در عدم پذیرش و تحمل افراد از تفاسیر ایمانی یکدیگر داشته است. درک بُعدی از مسئلهٔ ایمان که آن را برخوردار از «قابلیت تفسیرپذیری» می‌داند و بیان می‌کند که شرایط و موقعیت‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و حتی طبیعی و تاریخی بر برداشت انسان‌ها از ایمان اثر می‌گذارد، به ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر و تحمل بالاتر افراد نسبت به یکدیگر در سطح جامعه کمک شایانی می‌کند. این چیزی است که در آموزه‌های دینی اسلام نیز بدان پرداخته شده و جامعه اسلامی را، به رغم تفاوت‌های ظرفیتی افراد در پذیرش و تجلی ایمان، همواره به برادری و اخوت تشویق کرده و افراد را از تحمیل بار گران‌تر بر دوش افرادی با گنجایش ایمانی محدودتر نهی کرده است. از این رو مقاله حاضر می‌کوشد، با بهره‌گیری از شواهد قرآنی-روایی، برخورداری ایمان از قابلیت تفسیرپذیری را تبیین نماید و روشن سازد که از یک سو، با توجه به «تدرّج ایمان»، وجود تفاسیر گوناگون از آن در جامعه اجتناب‌ناپذیر است، و از سوی دیگر دست‌یابی به اصل مهم برادری و اخوت در جامعه در پرتو درک این ویژگی ایمان و افزایش انعطاف و تحمل افراد از برداشت‌های ایمانی یکدیگر رخ خواهد داد. این در نهایت به برقراری زیستی مسالمت‌آمیز و همدلانه و به دور از خشونت در میان افراد منتهی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretability of Faith and Its Role in Practical Theology Orientations

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Shima Anoosheh 1
  • Ahmad Karimi 2

1 Ph.D. Student of the Kalam of Imamites, The University of Quran and Hadith, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Department of Kalam, The University of Quran and Hadith, Qom, Iran.

چکیده [English]

"Faith", as one of the most important companions in human history, is a factor in creating homogeneous religious communities, but at the same time, with the emergence of interpretive disagreements, it becomes a cause of conflict among individuals. Even some of the greatest battles in history are the result of people rejecting their counterpart religious interpretations. By introducing an understanding of faith that considers it to be interpretable and states that different social, cultural, and even natural and historical circumstances and situations influence individual perceptions of faith, we can help increase tolerance and flexibility in society. The religious teachings of Islam, despite differences in individuals' capacities for accepting and expressing faith, have always encouraged brotherhood and forbade individuals from imposing heavier burdens on those with less capacity. By using Scriptural evidence, this article attempts to prove that faith is interpretable. Consequently, the article clarifies that, on the one hand, due to the "gradation of faith", there are multiple interpretations of it in society and, on the other hand, achieving the important principle of brotherhood will depend on understanding this aspect of faith and promoting individuals' flexibility and tolerance. It will allow individuals to live peacefully and empathically, free from violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faith
  • Interpretability of Faith
  • Brotherhood
  • Gradation of Faith
  • Practical Theology
ابن‌بابویه، محمد بن علی. 1363. الخصال. تحقیق علی اکبر غفاری. قم: جامعه مدرسین.
بابایی، حبیب اله. 1390. «درآمدی بر الهیات عملی در اندیشه دینی مدرن». نقد و نظر 16: 109-135.
برقی، احمد بن محمد بن خالد. 1371 ق. المحاسن. تحقیق جلال الدین محدث. قم: دارالکتب الاسلامیه.
حر عاملی، محمد بن حسن. 1409 ق. وسائل الشیعه. تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السلام. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
طباطبایی، محمدحسین. 1390 ق. المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
فیض کاشانی، محمد محسن. 1415 ق. تفسیر الصافی. تحقیق حسین اعلمی. تهران: مکتبه الصدر.
فیض کاشانی، محمد محسن. 1406 ق. الوافی. اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
کلینی، محمد بن یعقوب. 1407 ق. الکافی. تحقیق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی. تهران: دارالکتب السلامیه.
مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. 1403 ق. بحار الانوار. تصحیح جمعی از محققان. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. 1404 ق. مرآة العقول فی شرح اخبار آل‌ الرسول. تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر. 1371. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39
مقالات این شماره همگی در موضوع الهیات عملی بوده و به صورت مقاله کوتاه منتشر شده اند
تیر 1401
صفحه 33-40