کلیدواژه‌ها = نفس
مقایسۀ میان وجهه‌نظرهای سهروردی و شلنبرگ در باب اختفای الهی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 177-198

10.30497/prr.2024.244439.1828

کاظم هانی


اصطلاح شناسی ابداع در الهیات اسماعیلیه عصر فاطمیان

دوره 18، شماره 2، آبان 1399، صفحه 183-200

10.30497/prr.2021.14906.1580

محمد بهرامی


ساختار پیشینی نفس در نظریۀ فطرت آیت‌الله شاه‌آبادی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 77-95

10.30497/prr.2017.1969

حمید شاه آبادی؛ محمدرضا اسدی


دشواری‌های ابن‌سینا در پذیرش یا انکار معاد جسمانی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 89-110

10.30497/prr.2015.1635

فاطمه صادق زاده


تحلیل انتقادی دیدگاه مدرّس زنوزی درباره معاد جسمانی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 5-24

10.30497/prr.2013.1412

ابوالفضل کیاشمشکی


برون رفت استاد رفیعی قزوینی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 79-97

10.30497/prr.2013.1416

محمّدکاظم فرقانی؛ محمّد احمدی زاده


هنر و معرفت نزد افلوطین

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 35-51

10.30497/prr.2012.1142

یحیی بوذری نژاد؛ علیرضا غفاری؛ سعید بینای مطلق


بررسی کلامی فلسفی مسئله حشر حیوانات

دوره 5، شماره 2، آبان 1386، صفحه 121-148

10.30497/prr.2012.1169

سعید نظری توکلی


معرفت شناسی ادراک عقلی از نظر ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، آبان 1384، صفحه 89-107

10.30497/prr.2012.1199

سحر کاوندی


بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در مباحث فلسفه اولی

دوره 3، شماره 2، آبان 1384، صفحه 109-128

10.30497/prr.2012.1200

سید علی علم الهدی