کلیدواژه‌ها = تجربه دینی
جایگاه رویکرد پدیدارشناختی در فهم تجربه دینی در تعلیم و تربیت

دوره 22، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 43-58

10.30497/prr.2024.244438.1827

ندا محجل؛ محمد اصغری


عینیت «امر متعالی» بر پایه دو مؤلفه «نیاز درونی» و «تجربه بیرونی» در اندیشه نورمن گیسلر

دوره 20، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-22

10.30497/prr.2022.239327.1670

حسین خدادادی؛ غلامحسین خدری؛ افلاطون صادقی؛ مهین رضائی


میراث کانت در تجربۀ دینی شلایرماخر و نقدی بر تفاسیر موجود

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 37-61

10.30497/prr.2019.2484

محمدابراهیم باسط؛ مریم صانع پور؛ مهدی معین زاده؛ میثم سفیدخوش